Koleksiyon Dizini
# Adı
51 Câmi'atu'l-Melik Su'ûd (Eski Riyad Üniversitesi)
52 Câmi'atu's-Sind
53 Câmi'u'l-Yâfâ'l-Kebîr
54 Cumhurbaşkanlığı Koleksiyonu
55 Damad İbrahim Paşa
56 Danimarka Kraliyet Kütüphanesi
57 Daru İsaafi'n-Naşaşibî
58 Daru'l-Kutubi'l-Vataniyye
59 Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
60 Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi
61 Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları
62 Dâru'l-Hatîb
63 Dâru'l-Kütübi'l-Haliliyye
64 Dâru'l-Kutubi'l-Mısriyye
65 Dâru'l-Kutubi'z-Zâhiriyye
66 Şebîr Ahmed el-Ekremî
67 eş-Şeyh Muhammed Es'ad el-İmâm
68 el-Afîfî
69 el-Ahkâf
70 el-Akadimiyetü'ş-Şarkiye ( El-Kaysariyetü'l-l-Melikiye)
71 el-Asıfiye
72 Elazığ Ağın İlçe Halk Kütüphanesi
73 Elazığ İl Halk Kütüphanesi
74 el-Balatü'l-Kaysari
75 el-Bediriyye
76 el-Câmi'atu'l-İslamiye
77 el-Câmi'atu's-Sa'diye
78 el-Esed
79 el-Eskoryal
80 el-Ezheriye
81 el-Hâfız Senâ-Allah el-Zâdî
82 el-Hizanetü't-Timuriyye
83 el-Hunta
84 el-Külliyetü'l-Cemâliye
85 el-Mektebetü'l-Ahmediye
86 el-Mektebetü'l-Kadiriye
87 el-Mektebetü'l-Merkeziyye fi Vezâreti'l-Evkâf
88 el-Mektebetü'l-Âmme
89 el-Mektebetü'l-Yûsufiyye (Muhammed Yûsuf Mîrbûr
90 el-Melik Abd el-Azîz
91 el-Mescidü'n-Nebevî
92 el-Vakfiye
93 Erzincan İl Halk Kütüphanesi
94 Erzurum İl Halk Kütüphanesi
95 Eskişehir İl Halk Kütüphanesi
96 ez-Zavâviyetü'l-Özbekiyye
97 Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu
98 Fehmî el-Ensârî
99 Feyzullah Efendi Koleksiyonu
100 Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları

Sayfa: 2 / 6 || Gösterilen: 51 - 100 / 266