Kişi Dizini
# Adı
451 Abd el-Gani b. İsmail en-Nablusi
452 Abd el-Gani b.Mustafa
453 Abd el-Gani Efendi
454 Abd el-Gâni en-Nâbus ed-Dımışki
455 Abd el-Gani en-Neblisi ed-Dımeşki
456 Abd el-Gâni en-Neblisi ed-Dımeşki
457 Abd el-Haccâc Abd er-Rahmân b. Yûsuf Cemâl ed-dîn el-Mizzî (1654-742/1256-1341)
458 Abd el-Hâdî Vardârî
459 Abd el-Hadi b.Abd el-Hay el-Gülnari
460 Abd el-Hâfız b. Muhammed Bedahşî (1227/1812'de sağ)
461 Abd el-Hak ed-Dihlevi
462 Abd el-Hak Hâmid Tarhan
463 Abd el-Hakîm b. Reşîd ed-Dereşvî
464 Abd el-Hakîm b. Şems ed-dîn es-Siyâlkûtî (öl. 1067/1657)
465 Abd el-Hakim b. Şems ed-din es-Siyalkuti
466 Abd el-Hakim b. Şems ed-din es-Siyalkuti(öl. 1067/1656)
467 Abd el-Hakim b. Şems ed-din es-Siyelkuti
468 Abd el-Hakim b. Şemse ed-din es-Siyelkuti
469 Abd el-Hakim b.Şems ed-din
470 Abd el-Hakim b.Şems ed-din es-Siyâlkûti
471 Abd el-Hakim b.Şems ed-din es-Siyelkuti
472 Abd el-Hakim el-Karamani
473 Abd el-Hakk b. Abd er-Rahman b. Abd-Allah el-Ezdî
474 Abd el-Hakk b. Ali el-Ba'albekî
475 Abd el-Hakk b. Ebî Bekr el-Gırnâtî (481-542/1088-1147)
476 Abd el-Hakk b. Muhammed b. Harun es-Sehmî
477 Abd el-Hakk b. Seyf ed-dîn el-Buhârî ed-Dihlevî (öl. 958/1052)
478 Abd el-Hakk b. Seyf ed-din Dihlevi
479 Abd el-Hakk b.Seyf ed-din b. Sa'd-Allah el-Buharî
480 Abd el-Hakk Hâmid Tarhân (1851/1937)
481 Abd el-Hakk Miskin b. Seyf ed-dîn b. Sa'd-Allâh ed-Dihlevî (898-1052/1551-1642)
482 Abd el-Hakk Mollâ b. Mehmed
483 Abd el-Halîl Kassâm
484 Abd el-Halîm
485 Abd el-Halîm b. Abd-Allâh el-Muskirî (öl. 900/1494 civarı)
486 Abd el-Halîm b. Abd-Allâh el-Muskirî (öl. 900/1494 civarında)
487 Abd el-Halîm b. Abdullah el-Muskirî (ö. 900/1494 civarı)
488 Abd el-Halîm b. Abdullah el-Muskirî (öl. 900/1494 civarı)
489 Abd el-Halîm b. Alî Kırîmî
490 Abd el-Halîm b. Birkadem b. Şeyh Nasûh
491 Abd el-Halîm b. Lutf-Allâh
492 Abd el-Halîm b. Muhammed b. Nûr-Allâh (öl. 1013/1604)
493 Abd el-Halîm b. Muhammed el-Hüseynî
494 Abd el-Halîm b. Pîr Kadem b. Nasûh (öl. 1088/1677)
495 Abd el-Halîm Efendî
496 Abd el-Halîm el-Müskirî (öl. 900/1495 civarı)
497 Abd el-Halîm Esirî Bursavî (öl. 1092/1681)
498 Abd el-Halîm Germiyânî (öl. 1050/1640)
499 Abd el-Halîm Hilmî Amâsî
500 Abd el-Hâlik b. Abd el- Bâki

Sayfa: 10 / 1681 || Gösterilen: 451 - 500 / 84001