Kişi Dizini
# Adı
101 "1. oyunun oyuncuları: Hüseyin Bey, Safvet Bey, Suzan Hanım, Rıfkı Bey, Nuri Bey, Tahir Bey
102 "1. oyunun oyuncuları: Muğanniye Meliha, Muğanniye Hermine, Muğanniye Mehpare, Atıf Koçoğlu, Cemil
103 "1. oyunun oyuncuları: Sisak Efendi, Manakyan Efendi, Sancakciyan Efendi, Holas Efendi, Matosyan Efendi, Mari Hanım, Satnik Hanım
104 "1. oyunun yazarı: Ağa Gündüz
105 "1. oyunun yazarı: Ahmed Nuri Bey
106 "1. oyunun yazarı: Halid Fahri
107 "1. oyunun yazarı: Halid Fahri Bey
108 "1. oyunun yazarı: Hasan Efendi
109 1. oyunun yazarı: Muallim Hayreddin Bey
110 12. Fırka Kumandanı Serdar
111 1306 Mezunlarından İsmail Rıfkı
112 16. Fırka Kumandanı Sedat
113 1.oyunun oyuncuları: Nureddin Bey, Ali Bey, Kanar Hanım, Saffet Bey, Simon Efendi, Çobanyan Efendi, Gazazyan Efendi
114 2. Domezil
115 "2. oyunun oyuncuları: Halid Bey, Memduh Bey, Avantia Hanım, Faik Efendi, Virgin Hanım, Emilia Hanım
116 2. oyunun oyuncuları: İsmail Dümbüllü, Hermine Hepşen, Rasih, Şevki, Münire
117 2. oyunun yuncuları: Zihni Küçümen, Nazan Tilmaç, Adile Naşit, Şeniz Boduroğlu, Gönül Ülkü, Gazanfer Özcan
118 23428
119 23428
120 3. oyunun yazarı: Ertuğrul Muhsin Bey
121 316 Mezunlarından Cevdet
122 A
123 A.
124 A..
125 A...
126 A.Ğ
127 A.İ
128 A.İ.
129 A.Ş
130 A…
131 A. Ç.
132 A. İ.
133 A. Ş.
134 A . A.
135 A.Ş. - Ş.H
136 A . H. Mustafa
137 A. A
138 A. A.
139 A. A. M.
140 A. Adil
141 A. Aharvenyan
142 A. Ahmed
143 A. Ahmed b. İbrâhîm el-Kagazanî
144 A. Şakir
145 A. [Akçuraoglul Y. [Yusuf]
146 A. [Akçuraoğlu) Y. [Yusuf]
147 A. [Akçuraoğlu] Y. [Yusuf
148 A. [Akçuraoğlu] Y. [Yusuf]
149 A. [Ali] Vefa [el-Bağdâdî]
150 A. Arîfî

Sayfa: 3 / 1681 || Gösterilen: 101 - 150 / 84001