Script Type Index
# Name
1
2 Nesih
3 Talik
4 Çağatay Neshi
5 Adi divani kırması
6 Adi Harekeli Nesih
7 Adi ince nesih
8 Adi ince talik
9 Adi Nesih
10 Adi nesih bir kısmı harekeli
11 Adi nesih kırması
12 Adi rika
13 Adi Talik
14 Adi talik kırması
15 Adi ve rika gibi
16 Açık nesih
17 Arabi
18 Arami
19 Arap
20 Arap celi neshi
21 Arap Harekeli Sülüs
22 Arap Hattı
23 Arap Neshi
24 Arap Nesih Kırması
25 Arap Sülüsü
26 Arap Taliki
27 Arap ve Latin alfabesi
28 Arap-Binukat
29 Arap-Divanî
30 Arap-Çeşitli
31 Arap-Kûfi
32 Arap-Magribî
33 Arap-Muhakkak
34 Arap-Murakka
35 Arap-Nesih
36 Arap-Nestalik
37 Arap-Reyhâni
38 Arap-Rika
39 Arap-Siyakat
40 Arap-Sülüs
41 Arap-Talik
42 Arap-Tevkîi
43 Asya Neshi-Binukat
44 Asya Nesihi
45 Asya Taliki
46 Beyaz Kağıt
47 bila nukat
48 Binukat
49 Binukat Divanî Kırması
50 Binukat kaba nesih

Sayfa: 1 / 14 || : 1 - 50 / 671