Kişi Dizini
# Adı
Şâhidî
Şâhidî Atfî Ahmed Efendî Bosnavî
Şâhidî Edirnevî
Şâhidî İbrahim Dede,
Şâhidî İbrahim Dede, ö. 927 H.
Şâhidî İbrahim b. Salih Muglavî
Şâhidî İbrahim b. Salih Muğlavi (875-957/1470-1550)
Şâhidî İbrâhim Efendi b. Sâlih Muğlavî
Şâhidî İbrâhim Efendî Muğlavî
Şâhidî İbrâhim Efendî b. Sâlih Muglavi
Şâhidî İbrâhim Efendî b. Sâlih Muglavî
Şâhidî İbrâhim Efendî b. Sâlih Muğlavî
Şâhidî İbrâhim b. Sâlih Muglavî (875-957/1470-1550)
Şâhidî İbrâhim b. Sâlih Muğlavî
Şâhidî İbrâhîl Efendî b. Sâlih Muglavî
Şâhidî İbrâhîm Dede
Şâhidî İbrâhîm Efendi b. Sâlih Muğlavî
Şâhidî İbrâhîm Efendi b. Sâlih Muğlavî 1470-1550
Şâhidî İbrâhîm Efendî b. Sâlih Muglavî (875-957/1470-1550)
Şâhidî İbrâhîm Efendî b. Sâlih Muglavî (875-957/1470-1550)
Şâhidî İbrâhîm Efendî b. Sâlih Muğlavî
Şâhidî İbrâhîm Efendî b. Sâlih Muğlâvî
Şâhidî İbrâhîm b. Sâlih Muglavî
Şâhidî İbrâhîm b. Sâlih Muğlavî
Şâhidî İbrâhîm b. Sâlih Mûğlavî
Şâhidî, İbrahim Dede, 875-957 H.
Şâhidî, İbrahim Dede, 875-957 H. [şrh]
Şâhidî, İbrahim Dede, 875-957 H.(Ferdî, Ali b. Mustafa, ö. 1127 H.[şrh])
Şâhidî-zâde
Şâhidî-zâde Hüsâm ed-dîn
Şâhin Emîr-zâde İsmâ'îl b. İbrâhîm (öl. 1142/1730)
Şâhin ez-Zâhirî (813-873/1410-1467)
Şâhrî
Şâhî
Şâhî (öl. 857/1453)
Şâhî Âkâ Melik b. Emîr Cemâl ed-dîn Fîruzkûhî (öl. 857/1453)
Şâhî, Aka Melik b. Cemalüddin, ö. 857 H.
Şâhî, Şehzâde b. es-Sultan Süleyman Kânûnî, ö. 967 H.
Şâhî, Şeyhzâde Bâyezid b. Kânunî Sultan Süleyman, ö. 967 H.
ŞâhîAkâ Melik
Şâhîdî İbrâhim Efendî b. Sâlih Muglavî
Şâhîdî İbrâhim Efendî b. Sâlih Muğlavi
Şâhîdî İbrâhim Efendî b. Sâlih Muğlavî
Şâhîdî İbrâhîm Efendî b. Sâlih Muğlavî
Şâhîdî İbrâhîm b. Sâlih Muğlavî
Şâhîn-zâde Mar'aşî
Şâki Efendi
Şâkir
Şâkir Agâhî (1838-1902)
Şâkir Ahmed Paşa Trabzonî (öl. 1234/1818)

Sayfa: 2355 / 2359 || Gösterilen: 117701 - 117750 / 117903