Kişi Dizini
# Adı
Sarı Abdullâh Abdî b. Mehmed Bosnâvî (992-1054/1584-1644)
Sarı Abdullâh Abdî b. Mehmed Bosnâvî (992-1054/1584-1644)
Sarı Abdullâh Abdî b. Mehmed Bosnâvî (992-1054/1584-1644)
Sarı Abdullâh Abdî b. Mehmed Bosnâvî (992-1054/1584-1644)
Sarı Abdullâh Abdî b. Mehmed Bosnâvî (992-1054/1584-1644)
Sarı Ahmed Efendi zade Abd er-Rahim Maraşi
Sarı Alizade Mahmut Nedim
Sarı b.Abdülkerim
Sarı, Birbahar
Sarı Gür-zâde Muhammed Efendî el-Halebî (öl. 990/1589)
Sarı Halîfe zâde İsmâ'îl
Sarı Kâzım
Sarı Kurbalı
Sarı Lutfî (öl. 900/1494)
Sarı Mehmed b. Abd el-Kerîm Kırımî
Sarı Mehmed Efendî Edirnevî
Sarı Mehmed Paşa (öl. 1129/1717)
Sarı Mu'id Mustafâ Efendî b. Mehmed
Sarı Müftü-zade Yakub b. Hasan Hilmi b. Sıbgat-Allâh
Sarı Yakub, Yakub b. Ata
SARIBEKOV M
SARIBEKOV M.N
Sarıca Kemâl (öl. 880/1475)
Sarıer, Emir
Sarışabanlı Mustafa Asım
Sari Gürzzade Muhammed, 990
Sarim al-Atavi Ahmed
Sarimüddin İbrahim b. Abdullah
S.ARİPOV
SARİYEVA A.K. AUYEZOVA G.T.
SARİYEVA R.H
Sarkis, Karakoç,
Sarkis, Orpelyan
Sarkisyon
Sarkiz Karakoç
SARMANOVA G.N.
Sarpyener, Münir Ahmed,
Sarrâc b. Abd-Allâh
Sarrac-zâde Mehmed Konevî
Sarraçzade A.Kemal
Sarraf-zâde Muhammed Şefîk
SARSENBİ DAUİTOV
SARSENBİ DAUİTULI
SARSENBİ DAUİTULI, GALIM TURGANBAYULI
SARSENBİ DAULETULI, GALIM TURGANBAİULI
SARTKOJA KARJAUBAYULY
SARTORI PAOLO (ED)
Saru, İhsan Şerif
Saru, İhsan Şerif,
Sarubyan

Sayfa: 1947 / 2359 || Gösterilen: 97301 - 97350 / 117906