Kişi Dizini
# Adı
Vassâf el-Hazre, Abdullah b. Fazlillah, ö.719 H.
Vasıf
Vasıf Efendi
Vasıf Efendî Mevlevî Dervîşi (1309/1891'de sağ)
Vasıf Enis
Vasıf Necdet
Vasıf Osman
Vasıf Osman,
Vasıf,
Vasırî SeyyidîMehmed
Vasıt Efendizade Muhammed
Vasıtî
Vatan
Vatan/Edirne
Vauban, Sébastien le Prestre de
Vaugandy, Robert De
Vaugondy, Robert de
Vayani, Kostaki
Vayani, Kostaki (EHT)
Vaydeman
Vayl, Emil
Vayl, Emil Marcel
Vaylet, Bunyar
Vaçidi, Yanko
Vaçidi, Yanko,
Vebillah Eltevfik
Vecaf
Vecaib Komisyonu Reisi Seyyid
Vecdi
Vecdi, Abdülbakî,
Vecdi, Ahmed, 1043/1633
Vecdî
Vecdî Abdulbâkî
Vecdî Boğuk Mustafâ Ağazâde Abdulbâkî (öl. 1071/1661)
Vecdî Boğuk Mustafâ Ağazâde Abdulbâkî (öl. 1071/1661)
Vecdî Boğuk Mustafâ Ağazâde Abdulbâkî (öl. 1071/1661)
Vecdî Efendi
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vechi
Vechi,
Vecih ed-din

Sayfa: 1949 / 2359 || Gösterilen: 97401 - 97450 / 117903