Kişi Dizini
# Adı
Vecih ed-dîn Ebû Alî Abd er-Rahmân b. Alî eş-Şeylanî (öl. 866/1461)
Vecih ed-dîn Ömer b. Abd el-Muhsin Erzincânî (öl. 871/1466)
Vecihe Daryal, Cevdet Çağla, İzzettin Ökte, Burhanettin Ökte, Vecdi Seyhun, Ulvi Erguner, Hüsnü Coşar
Vecihe Ziya
Veciheddin Ömer b. Abdülmuhsin el-Erzincani
Vecihi
Vecihi Efendi
Vecihi, Mehmet,
Vecihî
Vecihî Mehmed,
Vecihüddin Ömer b. Abdulmuhsin el-Erzincani
Vecor Bey
Vecîh ed-dîn Abd er-Rahmân b. Ziyâd
Vecîhî Hasan Efendî (öl. 1071/1660)
Vecîhî Hasan Efendî (öl. 1071/1660)
Vecîhî Hasan Efendî (öl. 1071/1660)
Vecîhî Hasan Efendî (öl. 1071/1660)
Vedad Nedim
Vedad Örfi
Vedadî
Vedat
Vedat Arifi
Vedat Nedim
Vedat Örfi
Vedel, Emile Henry Auguste,
Vedi Karabay
Vedibe Baha
Vedid
Vedide Baha
Vedii Fikret
Vedyar Kepling - S.
Vedâdî
Vedâdî Efendî
Vefa Mekteb-i İdadisi Birinci Sınıf İlm-i Ahlak Muallimlerinden Galip
Vefa [el-Bağdâdî]
Vefa [müst]
Vefa İdadiyesinden E.Naci
Vefa İdadiyesinden Rıza Enver
Vefai, Muhammed b. Abdüllatif
Veffak Mehmed Hıfzı Üsküdarî
Vefik
Vefik Hüsnü,
Vefâ Şeyhî Alî b. Beyazid Tirevî
Vefâ'i
Vefâi, Abdulkadir
Vefâyî (1276/1859'da sağ)
Vehbi
Vehbi Hüseyin
Vehbi Hüseyin b. Abdullah, ö. 1149 H.
Vehbi Salih

Sayfa: 1950 / 2359 || Gösterilen: 97451 - 97500 / 117903