Kişi Dizini
# Adı
Veli b. Tanrıvermiş b. Bahşaşi
Veli b. Türkman [müst.]
Veli b. Yahya
Veli b. Yakub
Veli b. Yar Ali b. Emir Ali
Veli b. Yusuf
Veli b. Yusuf b. Ali
Veli b. Ömer
Veli b. Ömer Efendi
Veli b. İbrahim
Veli b. İlyas
Veli b. İmad
Veli b. İsrail Darendi
Veli b. İsâ
Veli b. İvaz Tekavi
Veli b. Şaban
Veli b. Şehvar
Veli b.Abdullah
Veli b.Abdulvahab b.Ahmed
Veli b.Abdülkerim b.Ali Dede
Veli b.Ahmed
Veli b.Ahmet
Veli b.Ahmmed b.el-Fettah
Veli b.Ali b.Davud
Veli b.Bekir
Veli b.Hayr ed-din b.İbrahim b.Hızır b.Hamzet
Veli b.Himmed
Veli b.Muhammed
Veli b.Muhammed Halefi
Veli b.Muhammed b.Ali
Veli b.Süleyman
Veli b.Yusuf
Veli b.Ömer
Veli b.İbrahim
Veli b.İbrahim b.Himmet
Veli b.İshak b.Hamza b.Emülüddin
Veli bAhmed
Veli ed-din Muhammed b. Abd-Allah el-Hatîb et-Tebrîzî (öl. 749/1336)
Veli ed-din Muhammed b.Abd-Allah el-Hatib ed-Tebrizi
Veli ed-din Muhammed b.Abdullah el-Hatib et-Tebrizi
Veli ed-din b. Osman Birgivî
Veli ed-din el-Iraki el-Eseri
Veli İbn Yusuf
Veli İbn-i Muhammed
Velibeşe, Zühtü Hilmi,
Velican Maraşi
Velid
Velid b. İbrâhîm b. Süleymân
Velid b.Ali Darandavi
Velideddin Muhammed el-Mısri eş-şabsiri

Sayfa: 1953 / 2359 || Gösterilen: 97601 - 97650 / 117903