Koleksiyon Dizini
# Adı
Câmi'atu Karaçî
Câmi'atu'l-Melik Abd el-Azîz
Câmi'atu'l-Melik Su'ûd (Eski Riyad Üniversitesi)
Câmi'atu's-Sind
Câmi'u'l-Yâfâ'l-Kebîr
Damad İbrahim Paşa
Danimarka Kraliyet Kütüphanesi
Daru İsaafi'n-Naşaşibî
Daru'l-Kutubi'l-Vataniyye
Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi
Dâru'l-Hatîb
Dâru'l-Kutubi'l-Mısriyye
Dâru'l-Kutubi'z-Zâhiriyye
Dâru'l-Kütübi'l-Haliliyye
Dükalık Kütüphanesi Gotha Koleksiyonu Türkçe Yazmaları
Elazığ İl Halk Kütüphanesi
Erzincan İl Halk Kütüphanesi
Erzurum İl Halk Kütüphanesi
Eskişehir İl Halk Kütüphanesi
Fazıl Ahmed Paşa Koleksiyonu
Fehmî el-Ensârî
Feyzullah Efendi Koleksiyonu
Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Galata Mevlevihanesi Türkçe Yazmaları
Galimcan İbrahimov Dil, Edebiyat ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Türkçe Yazmaları
Gazi Hüsrev
Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Gaziantep İl Halk Kütüphanesi
Giresun İl Halk Kütüphanesi
Gürcistan Bilimler Akademisi Türkçe Yazmaları
Hafız Ahmed Paşa Koleksiyonu
Haraççıoğlu Koleksiyonu
Harvard Üniversitesi
Hidiv Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Hizanetu Câmi'i'l-Karaviyyin
Hizânetu'l-Âmme
Hoca Mu'în ed-dîn
Hüseyin Kocabaş Kitaplığı Türkçe Yazmaları
Hüsrev Paşa
Isparta Senirkent İlçe Halk Kütüphanesi
Isparta Uluborlu İlçe Halk Kütüphanesi
Isparta Yalvaç İlçe Halk Kütüphanesi
Isparta İl Halk Kütüphanesi
Isparta Şarkikaraağaç İlçe Halk Kütüphanesi
Kaliforniya Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi Kitaplığı Türkçe Yazmaları
Kastamonu Taşköprü İlçe Halk Kütüphanesi
Kastamonu İl Halk Kütüphanesi
Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Kütüphanesi

Sayfa: 2 / 6 || Gösterilen: 51 - 100 / 255