Koleksiyon Dizini
# Adı
Sinop İl Halk Kütüphanesi
Sipehsalar Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Süleymaniye Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu
Süleymaniye Amcazade Hüseyinpaşa Koleksiyon
Süleymaniye Aşirefendi Koleksiyonu
Süleymaniye Hekimbaşı Musa Nazif Efendi Koleksiyon
Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Tahran Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Tokat Müzesi
Tokat Zile İlçe Halk Kütüphanesi
Tokat İl Halk Kütüphanesi
Tokyo Üniversitesi
Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları
Torino Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Trabzon İl Halk Kütüphanesi
Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Turhan Valide Sultan
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Türkiye Büyük Millet Meclisi Koleksiyonu
Türkiye Kütüphanelerinde bulunan Tıb Yazmaları
Vatikan Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Vezâretü'l-Evkâf
Vezâretü'ş-Şu'ûni'd-Diniyye
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları
Zeytinoğlu Koleksiyonu
el-Afîfî
el-Ahkâf
el-Akadimiyetü'ş-Şarkiye ( El-Kaysariyetü'l-l-Melikiye)
el-Asıfiye
el-Balatü'l-Kaysari
el-Bediriyye
el-Câmi'atu'l-İslamiye
el-Câmi'atu's-Sa'diye
el-Esed
el-Eskoryal
el-Ezheriye
el-Hizanetü't-Timuriyye
el-Hunta
el-Hâfız Senâ-Allah el-Zâdî
el-Külliyetü'l-Cemâliye
el-Mektebetü'l-Ahmediye
el-Mektebetü'l-Kadiriye
el-Mektebetü'l-Merkeziyye fi Vezâreti'l-Evkâf
el-Mektebetü'l-Yûsufiyye (Muhammed Yûsuf Mîrbûr
el-Mektebetü'l-Âmme
el-Melik Abd el-Azîz
el-Mescidü'n-Nebevî
el-Vakfiye
ez-Zavâviyetü'l-Özbekiyye

Sayfa: 5 / 6 || Gösterilen: 201 - 250 / 266