Dil Dizini
# Adı
NOR
OSMANLI TÜKÇESİ
OSMANLI TÜRKÇESİ
OSMANLI TÜRKÇSİ/ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
OSMANLI TÜRKÇSİ/ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
OTA
OTA,
OTA,FRA,otafra
OTA,FRE,ENG,otafreeng
OTA,FRE,GER,otafreger
OTA,FRE,otafre
OTA,FRE,turfre
OTA,GER,otager
OTA,RUS,otarus
OTA,SCR,otascr
OTA,İTA,otaita
OTT
OTT,TUR
OTa
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca
Osmanlıca - Almanca
Osmanlıca - Arapça
Osmanlıca - Arapça
Osmanlıca - Arapça
Osmanlıca - Arapça
Osmanlıca - Arnavutça
Osmanlıca - Arnavutça
Osmanlıca - Arnavutça
Osmanlıca - Boşnakça
Osmanlıca - Ermenice
Osmanlıca - Ermenice - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca
Osmanlıca - Fransızca

Sayfa: 24 / 42 || Gösterilen: 1151 - 1200 / 2082