Kişi Dizini
# Adı
SAFAR ABDULLO
Safâyî Mustafa Efendi, ö. 1137 H.
Safayî Mustafa İstanbuli (öl. 1138/1725)
Safâyî (XVII. yüzyıl)
Sâfâyi
Safedi, Ebû Osman en-Nablusi
Safer b. Hacı Ahmed
Safer b. Hamza
Safer Şah b. Ali [müst.]
Safer Şah el-Hanefi, 834/1430
Safevî-zâde Mehmed b. Mustafâ
Saffet
Saffet,
Saffet Bey,
Saffet İbrahim [müst.]
Saffet Nezih
Saffet Örfi
Saffet Paşa
Saffet Suat
Saffet Ziya
Saffetî Ziya
Saffeti Ziya
Saffeti Ziya, Mustafa,
Saffettin
Saffray
Safhî, XII. Hicri Asır
Safî
Sâfî
Safî b. Nâsır
Safî b. Nâsır Safî ed-dîn b. Nâsır ed-dîn b. Nizâm ed-dîn
Sâfî Baba
Safî Baba Seyyid Sa'd-Allâh
Safî ed-dîn
Safî ed-dîn Abd el-Mu'mîn el-Bagdadî
Safî ed-dîn Ahmed b. el-Yemenî
Safî ed-dîn Ahmed b. Muhammed el-Kuşâşî ed-Decânî (991-1071/1583-1660)
Safî ed-dîn Alî b. Hüseyn b. Mûsâ el-Kaşifî (öl. 930/1524)
Safî ed-dîn b. Ebû Mansûr el-Hallal
Safî ed-dîn Ebû'l-Fazl Abd el-Azîz b. Süreyyâ el-Hıllî (677-750/1278-1349)
Safî ed-dîn el-Cîlî
Safî ed-dîn el-Husrev Kankırî
Safî ed-dîn Erdebilî
Sâfî Murtazâ Sâfî Efendi Manastırlı (1177/1763'de sağ)
Sâfî Mustafâ
Sâfî Mustafâ (öl.1025/1616)
Sâfî Mustafâ b. İbrâhîm Rûmî
Safî Mustafâ Efendî b. İbrâhîm Rûmî
Sâfî Mustafâ (XVIII. yüzyıl)
Safî Nasuh Mitrakî (öl. 940/1534)
Safî Üsküdarî

Sayfa: 1921 / 2359 || Gösterilen: 96001 - 96050 / 117903