Kişi Dizini
# Adı
Vasa
Vasa Efendi
Vasaf Kadri
Vase Efendi
Vasfi
Vasfi Cem
Vasfi Mahir
Vasfi Raşid
Vasfi Raşit
Vasfi Raşit Bey
Vasfi Samim
Vasfi,
Vasfi-Halid Naci
Vasfî
Vasfî Alî Vasfi b. Mehmed
Vasfî Bey,
Vasfî Muhammed b. Zeyn ed-dîn Alî Şirâkî
Vasil Kanber
Vasil Naum
Vasil Naum ,
Vasiti, Şeryh Ebi'l İzzi Muhammed b.al Hüseyin
Vasiti, Şeyh Ebi'l İzzi Muhammed b.al Hüseyin
Vassaf
Vassaf Bitlîsî
Vassaf Kadri
Vassaf, Abdullah b. Fadlullah, 719/1319
Vassaf, Şehabeddin Abdullah b. Fazlullah eş-Şirazî
Vassaf, Şihabüddin Abdullah b. Fadlullah, 735/1334
Vassâf Abd-Allâh Akhisârî (öl. 1174/1760)
Vassâf Abd-Allâh Efendî Akhisârî (öl. 1174/1760)
Vassâf Fazl-Allâh b. Abd-Allah eş-Şîrâzî (öl. 698/1299)
Vassâf Hace Abdullah b. Fazl-Allâh (öl. 719/1319)
Vassâf el-Hazre, Abdullah b. Fazlillah, ö.719 H.
Vasıf
Vasıf Efendi
Vasıf Efendî Mevlevî Dervîşi (1309/1891'de sağ)
Vasıf Enis
Vasıf Necdet
Vasıf Osman
Vasıf Osman,
Vasıf,
Vasırî SeyyidîMehmed
Vasıt Efendizade Muhammed
Vasıtî
Vatan
Vatan/Edirne
Vauban, Sébastien le Prestre de
Vaugandy, Robert De
Vaugondy, Robert de
Vayani, Kostaki

Sayfa: 1923 / 2350 || Gösterilen: 96101 - 96150 / 117463