Kişi Dizini
# Adı
Safî Baba Seyyid Sa'd-Allâh
Safî ed-dîn
Safî ed-dîn Abd el-Mu'mîn el-Bagdadî
Safî ed-dîn Ahmed b. el-Yemenî
Safî ed-dîn Ahmed b. Muhammed el-Kuşâşî ed-Decânî (991-1071/1583-1660)
Safî ed-dîn Alî b. Hüseyn b. Mûsâ el-Kaşifî (öl. 930/1524)
Safî ed-dîn b. Ebû Mansûr el-Hallal
Safî ed-dîn Ebû'l-Fazl Abd el-Azîz b. Süreyyâ el-Hıllî (677-750/1278-1349)
Safî ed-dîn el-Cîlî
Safî ed-dîn el-Husrev Kankırî
Safî ed-dîn Erdebilî
Sâfî Murtazâ Sâfî Efendi Manastırlı (1177/1763'de sağ)
Sâfî Mustafâ
Sâfî Mustafâ (öl.1025/1616)
Sâfî Mustafâ b. İbrâhîm Rûmî
Safî Mustafâ Efendî b. İbrâhîm Rûmî
Sâfî Mustafâ (XVIII. yüzyıl)
Safî Nasuh Mitrakî (öl. 940/1534)
Safî Üsküdarî
SAFIN F.G.
SAFINA L.
Safîyeddîn
Safıyyüddin Abdülmuin b. Fahirel-Cüveyni
Safi
Safi aldin
Safi b. Ahmed
Safi ed-din Ahmed b. Abd-Allah b. Ebî'l-Hayr el-Hazrecî
Safi ed-din Mustafa el-Kengari
Safi Firdevsi
Safi Kuli b. Abbas Urumci
Safi Necip
SAFİULLA ULI GARİF
Safiye Ali
Safiye Hüseyin
Safiye Sultân-zâde Salâh ed-dîn
Safiyuddin
Safiyüddin
Safiyyüddin Abdülmuin b. Fahir Cüveyni
Safiyyüddin Muhammed b. Ebu Ahmed Abdurrahman, 1061/1650
Safkan, Ayşegül
SAFO OÇİL
SAFONOVA TATİANA
Safranbolulu İstavro
Safranbolulu Mehmed et-Tebfik
Safranbolulu Şeyh Zühdî Efendi (1934de sağ)
Safranbolulu Tevfik
SAFRONOVA A.M.
SAFTER NAGAYEV
SAFUDDİNOV RAHMATULLOH
Safver Örfi

Sayfa: 1924 / 2362 || Gösterilen: 96151 - 96200 / 118080