Kişi Dizini
# Adı
Vayani, Kostaki (EHT)
Vaydeman
Vayl, Emil
Vayl, Emil Marcel
Vaylet, Bunyar
Vaçidi, Yanko
Vaçidi, Yanko,
Vebillah Eltevfik
Vecaf
Vecaib Komisyonu Reisi Seyyid
Vecdi
Vecdi, Abdülbakî,
Vecdi, Ahmed, 1043/1633
Vecdî
Vecdî Abdulbâkî
Vecdî Boğuk Mustafâ Ağazâde Abdulbâkî (öl. 1071/1661)
Vecdî Boğuk Mustafâ Ağazâde Abdulbâkî (öl. 1071/1661)
Vecdî Boğuk Mustafâ Ağazâde Abdulbâkî (öl. 1071/1661)
Vecdî Efendi
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vecdî Nûh b. Mustafâ Konevî (öl. 1070/1659)
Vechi
Vechi,
Vecih ed-din
Vecih ed-dîn Ebû Alî Abd er-Rahmân b. Alî eş-Şeylanî (öl. 866/1461)
Vecih ed-dîn Ömer b. Abd el-Muhsin Erzincânî (öl. 871/1466)
Vecihe Daryal, Cevdet Çağla, İzzettin Ökte, Burhanettin Ökte, Vecdi Seyhun, Ulvi Erguner, Hüsnü Coşar
Vecihe Ziya
Veciheddin Ömer b. Abdülmuhsin el-Erzincani
Vecihi
Vecihi Efendi
Vecihi, Mehmet,
Vecihî
Vecihî Mehmed,
Vecihüddin Ömer b. Abdulmuhsin el-Erzincani

Sayfa: 1924 / 2350 || Gösterilen: 96151 - 96200 / 117463