Kişi Dizini
# Adı
Sâfî Mustafâ (öl.1025/1616)
Sâfî Mustafâ b. İbrâhîm Rûmî
Safî Mustafâ Efendî b. İbrâhîm Rûmî
Sâfî Mustafâ (XVIII. yüzyıl)
Safî Nasuh Mitrakî (öl. 940/1534)
Safî Üsküdarî
SAFIN F.G.
SAFINA L.
Safîyeddîn
Safıyyüddin Abdülmuin b. Fahirel-Cüveyni
Safi
Safi aldin
Safi b. Ahmed
Safi ed-din Ahmed b. Abd-Allah b. Ebî'l-Hayr el-Hazrecî
Safi ed-din Mustafa el-Kengari
Safi Firdevsi
Safi Kuli b. Abbas Urumci
Safi Necip
SAFİULLA ULI GARİF
Safiye Ali
Safiye Hüseyin
Safiye Sultân-zâde Salâh ed-dîn
Safiyuddin
Safiyüddin
Safiyyüddin Abdülmuin b. Fahir Cüveyni
Safiyyüddin Muhammed b. Ebu Ahmed Abdurrahman, 1061/1650
Safkan, Ayşegül
SAFO OÇİL
SAFONOVA TATİANA
Safranbolulu İstavro
Safranbolulu Mehmed et-Tebfik
Safranbolulu Şeyh Zühdî Efendi (1934de sağ)
Safranbolulu Tevfik
SAFRONOVA A.M.
SAFTER NAGAYEV
SAFUDDİNOV RAHMATULLOH
Safver Örfi
Safvet
Safvet,
Safvet Arifi
Safvet (EHT)
Safvet İbrahim
Safvet Mustafâ Efendi Galatalı (1209-1283/1795-1867)
Safvet Nezihi
Safvet Nezihi,
Safvet Örfi
Safvet Suad
Safvet Suat
Safvet Ziya, Alpagot, Ali Haydar Emir,
Safvetî Mehmed Efendî (öl. 1075/1664)

Sayfa: 1922 / 2359 || Gösterilen: 96051 - 96100 / 117906